Podjetje Lipnik d.o.o. je uspešno kandidiralo na Javnem razpisu za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »EPOSLOVANJE 2019-2022«  (SPIRIT) in za operacijo DigiLip vredno 42.500,00 EUR, pridobilo 29.750,00 EUR nepovratnih sredstev.

Pod okriljem operacija DigiLip so bili med februarjem 2021 in avgustom 2021 izvedeni naslednji ukrepi:

  • Digitalizacija nastopov na sejmih
  • Spletna stran za tuje trge
  • Spletna trgovina
  • Produktno-prodajni video
  • Krepitev kompetenc – usposabljanja

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si