Z načrtovano investicijo v nakup  nove tehnološke linije za avtomatizacijo proizvodnih procesov z uporabo 6 osnega manipulativnega robota bo podjetje LIPNIK d.o.o. zagotovilo in povečalo dinamično rast podjetja, povečalo produktivnost, dvignilo konkurenčnost, utrdilo razvojno dejavnost ter svoj položaj  na globalnem trgu s tehnološko zahtevnimi produkti.

Cilji projekta:

  • Razvoj novih izdelkov z višjo dodano vrednostjo
  • Izboljšanje vpliva na okolje
  • Energetska in snovna učinkovitost

 

Trajanje
06/2022 – 09/2025

Celotni proračun
167.872 €

EU-financiranje
137.600 €

 

Sofinanciranje RS na podlagi mehanizma za okrevanje in odpornost

www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost

Vlada soglaša z izločitvijo sredstev na sklad za okrevanje in odpornost | GOV.SI